Order Alpha Lipid

Qistina Qaisara

Cinta hati mummy .. buah hati abie
Qistina - 3 Bulan

Jadual Imunisasi  QQ Tahun 2011
Paed : Dr Marina
Tempat : Putra Medical Center

22.02.2011 - BCG & Hep B Dos 1
25.03.2011 - Hep B Dos 2
02.05.2011 - Antigen Tiga Serangkai Polio + Hib 1, Rota Virus 1, Pneumococcal Conjugate (PCV7) Dos 1
03.06.2011 - Rota Virus 2
01.07.2011 - Pneumococcal Conjugate (PCV7) Dos 2, Antigen Tiga Serangkai Polio + Hib 2
05.08.2011 - Hep B Dos 3
02.09.2011 -  Pneumococcal Conjugate (PCV7) Dos 3, Antigen Tiga Serangkai Polio + Hib 3